Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte

Novinky v IFRS 2014

25. listopadu 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Aktuální příležitosti podpory podnikání - dotace, investiční pobídky a daňový odpočet

27. listopadu 2014, od 08:00, Business Centre Bohemia, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na pracovní snídani na téma „Aktuální příležitosti podpory podnikání“ pořádanou pod záštitou plzeňské kanceláře společnosti Deloitte, na které budeme diskutovat různé formy podpory podnikání.

Výplata zisku a jiných vlastních zdrojů ponovu, a to jak z právního, tak i z daňového pohledu

Webcast:  02. prosince 2014, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, zaměřený na stále ještě novou právní úpravu výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů a související daňovou problematiku.

Novinky v IFRS 2014

03. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Aktuality v českém účetnictví

04. prosince 2014, od 08:00, Golden Fish Hotel Apartments, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Aktuality v českém účetnictví

08. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Nemovité věci 2015 - změny v daňové úpravě nemovitých věcí pro rok 2015

09. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 9. prosince 2014 v Praze a bude zaměřena na změny, které v oblasti nemovitostí přináší novela zákona o dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob.

Aktuality v českém účetnictví

10. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Daňové a právní novely 2015

11. prosince 2014, od 08:00, Business Centre Bohemia, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na aktuální daňové novely pro rok 2015. Cílem semináře je informovat Vás o hlavních změnách, které jednotlivé novely v roce 2015 přinesou.

Aktuality v českém účetnictví

11. prosince 2014, od 08:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.