Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte

Výplata zisku a jiných vlastních zdrojů ponovu, a to jak z právního, tak i z daňového pohledu

Webcast:  02. prosince 2014, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, zaměřený na stále ještě novou právní úpravu výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů a související daňovou problematiku.

Novinky v IFRS 2014

03. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Aktuality v českém účetnictví

04. prosince 2014, od 08:00, Golden Fish Hotel Apartments, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Aktuality v českém účetnictví

08. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Nemovité věci 2015 - změny v daňové úpravě nemovitých věcí pro rok 2015

09. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 9. prosince 2014 v Praze a bude zaměřena na změny, které v oblasti nemovitostí přináší novela zákona o dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob.

Aktuality v českém účetnictví

10. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Daňové a právní novely 2015

11. prosince 2014, od 08:00, Business Centre Bohemia, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na aktuální daňové novely pro rok 2015. Cílem semináře je informovat Vás o hlavních změnách, které jednotlivé novely v roce 2015 přinesou.

Aktuality v českém účetnictví

11. prosince 2014, od 08:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.