Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte

Novinky pro zaměstnavatele od 2015

Webcast:  27. ledna 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář věnovaný novinkám pro zaměstnavatele od roku 2015.

DPH – Novela 2015

Webcast:  29. ledna 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář zaměřený speciálně na novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

Účetní závěrka na Slovensku – konec roku s čistým stolem

Webcast:  03. února 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, zaměřený na změny účetních předpisů na Slovensku a rizika s nimi spojená. Upozorníme na nejčastější chyby a rozdíly mezi účetními standardy v České republice a na Slovensku.

Efektivní odměňování zaměstnanců

17. února 2015, od 08:00, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na efektivní odměňování zaměstnanců.

Rizika kybernetických hrozeb pro management i firmy v právním kontextu civilní a trestní odpovědnosti

17. února 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 17. února 2015 v Praze. Cílem posezení bude poskytnout základní informace o soukromoprávní ale i trestněprávní odpovědnosti managementu a statutárních orgánů firem za případné škody způsobené kybernetickými útoky.

Efektivní odměňování zaměstnanců

19. února 2015, od 08:00, GF Restaurant & Lobby bar, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na efektivní odměňování zaměstnanců.

Aktuální rozhodovací praxe SÚKL a MZ v řízení o cenách a úhradách léčiv

26. února 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 26. 2. 2015 v Praze a bude zaměřena na aktuální rozhodovací praxi správních orgánů v řízení o cenách a úhradách léčiv.