Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte

Proces cenové a úhradové regulace

30. dubna 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 30. 4. 2015 v Praze a bude zaměřena na procesní stránku řízení o maximálních cenách a úhradách léčiv z veřejného zdravotního pojištění a revize úhrad.

M&A Compliance: From the Legal Perspective

Webcast:  13. května 2015, od 12:00, online, online
M&A compliance has recently become a very important topic within the M&A world. Specific compliance due diligence services are offered and normally via the forensic services units.

Dotace na podporu podnikání 2014+

14. května 2015, od 08:00, Hotel Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 14.5.2015 v Plzni a bude zaměřena zejména na informace o aktuálních příležitostech v oblasti dotací.

IFRS 9 pro finanční instituce

14. května 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na jarní worshop společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Tento workshop je určen především účetním, ekonomům, risk manažerům a finančním manažerům finančních institucí.

New Energy Procurement Strategies of Energy-Intensive Industries

Webcast:  27. května 2015, od 12:00, online, online
Medium-size and large national and international energy-intensive industrial companies are facing high energy costs and increasing regulatory requirements.

Připravme se na výnosy aneb co přináší nový standard IFRS 15

04. června 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na jarní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Budete mít příležitost se blíže seznámit s novým standardem pro vykazování výnosů - IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.