Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

20. dubna 2015, od 13:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Aktuální pracovně právní otázky a kontrolní činnost inspekce práce

21. dubna 2015, od 08:30, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na problematiku zaměstnávání a kontrol inspekce práce. Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu bude hovořit nejen o důležitých povinnostech zaměstnavatelů v této oblasti, ale také o nejčastějších nálezech kontrol orgánů inspekce práce.

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

21. dubna 2015, od 08:30, BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 200/16, Brno
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Legal Risk Management: Anti-Money Laundering (AML) and Corruption

Webcast:  22. dubna 2015, od 12:00, online, online
The most important risk that all companies must manage is the risk of criminal activity. This does not only mean abstaining from committing crimes, but also effectively preventing criminal conduct by identifying risks and notifying the authorities when potentially criminal conduct has been detected.

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

23. dubna 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Proces cenové a úhradové regulace

30. dubna 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 30. 4. 2015 v Praze a bude zaměřena na procesní stránku řízení o maximálních cenách a úhradách léčiv z veřejného zdravotního pojištění a revize úhrad.

Dotace na podporu podnikání 2014+

14. května 2015, od 08:00, Hotel Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 14.5.2015 v Plzni a bude zaměřena zejména na informace o aktuálních příležitostech v oblasti dotací.

IFRS 9 pro finanční instituce

14. května 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na jarní worshop společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Tento workshop je určen především účetním, ekonomům, risk manažerům a finančním manažerům finančních institucí.

Připravme se na výnosy aneb co přináší nový standard IFRS 15

04. června 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na jarní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Budete mít příležitost se blíže seznámit s novým standardem pro vykazování výnosů - IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.