Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte

Analýza nákladové efektivity a analýza dopadu do rozpočtu se zaměřením na checklist a rozhodovací praxi SÚKL

11. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 11. 3. 2015 v Praze a bude zaměřena na farmakoekonomické analýzy používané v procesu vstupu léčivých přípravků do systému veřejného zdravotního pojištění.

Cestovní náhrady z pohledu zákoníku práce a daně z příjmů

17. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Cestovní náhrady jsou jednou z nejčastějších oblastí, v níž zaměstnavatelé chybují, mnohdy ve svůj neprospěch.

Odpovědnost za vady v dodavatelsko-odběratelských vztazích - aneb jak (s)právně chránit své výrobky a optimalizovat nákupy

18. března 2015, od 08:00, Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na právní odpovědnost v dodavatelsko-odběratelských vztazích i ve vztahu ke spotřebiteli. V rámci pracovní snídaně Vás po praktické stránce seznámíme s právní úpravou odpovědnosti za vady a poskytování tzv. záruky za jakost (garance) podle nového občanského zákoníku.

Podpora výzkumu a vývoje v České republice

19. března 2015, od 09:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v České republice“. Seminář je určen pro finanční ředitele, technické ředitele, pracovníky strategického plánování a pracovníky účetních a daňových oddělení.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti: Koho se týká a jak se na něj připravit?

23. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Cílem semináře bude poskytnout komplexní přehled o nové právní úpravě kybernetické bezpečnosti v ČR, na koho se nová právní úprava vztahuje, jak probíhá určování povinných subjektů a prvků kritické informační infrastruktury, jaké povinnosti dotčeným subjektům vznikají a do kdy je nutné požadavky zákona implementovat.Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k Zákonu o kybernetické bezpečnosti, který se bude konat dne 23. března 2015 v Praze.

Právní a daňové novinky ve vodárenství

26. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 26. března 2015 v Praze a bude zaměřena na praktické právní a daňové novinky ve vodárenství.

Dotace na podporu podnikání 2014+

16. dubna 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 16.4.2015 v Praze a bude zaměřena zejména na informace o aktuálních příležitostech v oblasti dotací.

IFRS 9 pro finanční instituce

14. května 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na jarní worshop společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Tento workshop je určen především účetním, ekonomům, risk manažerům a finančním manažerům finančních institucí.

Připravme se na výnosy aneb co přináší nový standard IFRS 15

21. května 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na jarní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Budete mít příležitost se blíže seznámit s novým standardem pro vykazování výnosů - IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.