Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte

Corporate Law - Virtual Board Room

Webcast:  11. září 2014, od 12:00, online, online
Recently an increasing number of companies tend to hold their board meetings online in a virtual board room globally, and lots of online providers for virtual board room have evolved providing online platforms for these kinds of meetings. However, these virtual board meetings are encountering several cliffs to sail around in different jurisdictions.

Novinky v oblasti převodních cen

16. září 2014, od 08:00, Business Centre Bohemia, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Aktuální pracovně právní otázky a kontrolní činnost inspekce práce

16. září 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na problematiku zaměstnávání a kontrol inspekce práce. Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu bude hovořit nejen o důležitých povinnostech zaměstnavatelů v této oblasti, ale také o nejčastějších nálezech kontrol orgánů inspekce práce.

Novinky v oblasti převodních cen

18. září 2014, od 13:30, Hotel Mercure Ostrava, Českobratrská 18/1742, Ostrava
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Novinky v oblasti převodních cen

19. září 2014, od 08:30, Hotel Continetal, Kounicova 680/6, Brno
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Novinky v oblasti převodních cen

23. září 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Novinky v oblasti převodních cen

23. září 2014, od 13:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Kontroly inspekce práce, dětské skupiny

Webcast:  24. září 2014, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, zaměřený speciálně na zaměstnavatele a aktuality, které se jich týkají. Seznámíme Vás s nejčastějšími nálezy z kontrol inspekce práce i s doporučením, jak se vyvarovat chyb.

Corporate and M&A - Cross-Border Group Restructuring within Europe

Webcast:  24. září 2014, od 12:00, online, online
Companies are often faced with cross-border restructurings for a number of reasons including reduction of legal entities, enhancing synergies, reducing workforce, cost optimization, etc. What are the different options and pitfalls for relocating entities within the EU and from non-EU countries into the EU?

Kanceláře - soumrak, anebo svítání?

02. října 2014, od 08:30, Hotel Imperial, Na Poříčí 15, Praha 1
Deloitte Česká republika a Colliers Interantional si Vás dovolují pozvat na odborné diskuzní setkání o trendech, aktuálních tématech a budoucnosti kancelářských prostor z pohledu uživatele a zaměstnance.

Tradiční podzimní DPH seminář 2014

07. října 2014, od 08:30, Corinthia Hotel Praha, Kongresová 1655/1, Praha
Rádi bychom Vás opět po roce pozvali na náš tradiční podzimní DPH seminář, spojený se specializovanými odpoledními workshopy.

Corporate Law - Centralised Treasury Management Systems

Webcast:  08. října 2014, od 12:00, online, online
Nowadays, companies are centralising their treasury operations including cash management, financing, investment, and foreign exchange. Among these operations, cash pooling is seen as the most effective way for companies to manage their cash positions.

Praktická řešení důsledků novely zákona o pobytu cizinců

16. října 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani zaměřenou na dopady, které přinesla novela Zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.

Novinky v IFRS 2014

21. října 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Novinky v podpoře podnikání v ČR

04. listopadu 2014, od 08:00, Hotel Kingscourt, U Obecního domu 3, Praha 1
Dovolte, abychom Vás pozvali na konferenci, na které budeme společně aktivně diskutovat novinky v čerpání finančních prostředků na podporu podnikání v oblasti dotací (pro období 2014 až 2020) a daňových úlev.

Aktuality v českém účetnictví

11. listopadu 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Novinky v IFRS 2014

12. listopadu 2014, od 08:30, City Apart Hotel, Komárovské nábřeží 2, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Novinky v IFRS 2014

13. listopadu 2014, od 08:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Aktuality v českém účetnictví

19. listopadu 2014, od 08:30, City Apart Hotel, Komárovské nábřeží 2, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Novinky v IFRS 2014

25. listopadu 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Aktuality v českém účetnictví

10. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Aktuality v českém účetnictví

11. prosince 2014, od 08:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.