Pracovní snídaně

Zpět na seznam akcí  Registrovat na akci

Přeshraniční zaměstnávání: Vysílání pracovníků, daně, sociální zabezpečení i ukázky z praxe


Začátek:
31. května 2018
od: 09:00

Konec:
31. května 2018
v: 11:00

Místo konání
Golden Fish Hotel
U Borského parku 27

Plzeň

Registrovat na akci

Přidejte se k nám na snídani, na níž budeme diskutovat o vlivu přeshraničních aktivit na řadu záležitostí včetně imigrace, dodržování povinností v oblasti daní a sociálního zabezpečení či řádné péče.

Zaměříme se na čtyři konkrétní ukázky z naší praxe, např. na případ manažera s regionální odpovědností v České republice a v Německu. Rovněž poukážeme na nejdůležitější změny v nové české imigrační legislativě. Zabývat se budeme i směrnicí EU o vysílání pracovníků a tím, jaký má vliv na povinnosti zaměstnavatelů.

Přednášející

Mária Minárová – manažerka v oddělení daní, Deloitte
Anastasia Verkhorubova – senior manažerka v oddělení daní, Deloitte
Jana Michálková – specialistka na imigrační služby, Deloitte

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
490 Kč + 21 % DPH 
592,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 302319
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Šanderová
esanderova@deloittece.com
+420 775 676 131