Webcast

Zpět na seznam akcí  Registrovat na akci

Možná řešení financování nejen investičních projektů v praxi


Začátek:
19. června 2018
od: 10:00

Konec:
19. června 2018
v: 10:40

Místo konání
online
online

Registrovat na akci

Limitují vás ve vašem podnikání nedostatečné zdroje pro financování plánovaných projektů? Představíme vám aktuální možnosti využití různých nástrojů veřejné podpory včetně ilustrace na konkrétních modelových projektech.

Témata

  • Využití veřejné podpory v rámci vícezdrojového financování
  • Přehled aktuálních možností v oblasti veřejné podpory (dotace, investiční pobídky, daňové odpočty na výzkum a vývoj)
  • Modelové projekty

Přednášející 

Martin Šindler – Senior konzultant
Petra Chytilová – Senior konzultantka

Informace o registraci

Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Kontaktní informace

Erika Šanderová
esanderova@deloittece.com
+420 246 042 971