Seminář

Zpět na seznam akcí

Novinky v IFRS 2014


Začátek:
12. listopadu 2014
od: 08:30

Konec:
12. listopadu 2014
v: 16:00

Místo konání
City Apart Hotel
Komárovské nábřeží 2

Brno

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Budete mít příležitost dozvědět se, které nové standardy, novely a interpretace bude potřeba zohlednit v účetní závěrce sestavené v souladu s IFRS za účetní období roku 2014 a které v pozdějších obdobích. Seznámíme Vás s pravidly, která vstoupila či vstoupí v platnost, a jejich aplikaci přiblížíme na řadě praktických příkladů.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství.

Program

Cílem semináře je podat účastníkům informace o změnách v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a seznámit je zejména:

 • s nově vydanými standardy:
  • IFRS 9   – Finanční nástroje
  • IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka
  • IFRS 11 – Společná ujednání
  • IFRS 12 – Zveřejňování podílů v jiných účetních jednotkách
  • IFRS 14 – Časové rozlišení při cenové regulaci
  • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
 • s úpravami ostatních standardů a novými interpretacemi
 • s problémy praxe při aplikaci standardu IFRS 13 – Ocenění reálnou hodnotou
 • se stavem schvalování IFRS Evropskou unií
 • s probíhajícími projekty IASB a očekávanými změnami v IFRS v nejbližším období

Některé změny se týkají již účetních závěrek za účetní období začínající 1. ledna 2014. U změn, které jsou účinné později než pro účetní období začínající 1. ledna 2014, je ve většině případů možná jejich dřívější aplikace, tj. i v účetní závěrce za rok 2014. Účetní jednotky jsou také v příloze své účetní závěrky dle IFRS povinny uvést, jaký dopad by měla na závěrku aplikace již schválených standardů a interpretací před datem jejich účinnosti.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 16:00 Seminář a diskuse

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2990 Kč + 21 % DPH

Platební údaje**
Deloitte Audit s.r.o. (IČO 49620592, DIČ CZ49620592)
číslo účtu: 2000229904/3500
variabilní symbol: 301079
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Daniela Zítková
dzitkova@deloittece.com
+420 246 042 453