Pracovní snídaně

Zpět na seznam akcí

Nemovité věci 2015 - změny v daňové úpravě nemovitých věcí pro rok 2015


Začátek:
09. prosince 2014
od: 08:30

Konec:
09. prosince 2014
v: 11:00

Místo konání
Deloitte
Nile House
Karolinská 654/2

Praha 8 - Karlín

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 9. prosince 2014 v Praze a bude zaměřena na změny, které v oblasti nemovitostí přináší novela zákona o dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob. Kromě novel se zaměříme rovněž na problematické oblasti při uplatňování daně z přidané hodnoty a daně z příjmů u developerů, správců nemovitostí a dalších subjektů působících v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Dále budeme diskutovat praktické dopady prvního roku účinnosti Nového občanského zákoníku.

Program

  • Praktické dopady prvního roku účinnosti Nového občanského zákoníku pro rok 2015 (problematické režimy staveb na cizím pozemku, účinnost materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí, zvýšená odpovědnost subdodavatelů ve stavebním procesu, dopady na nájemní vztahy a další) 
  • Změny v oblasti DPH a  dani z příjmů právnických osob (nová definice stavebního pozemku z pohledu DPH, změny při posuzování výměry sociálního bytu z pohledu DPH, technické zhodnocení, právo stavby z pohledu daně z příjmů právnických osob aj.)
  • Změny v nemovitostních daních, praktické dopady změn v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí 
  • Specifika stavebnictví, developerské činnosti a správy nemovitostí z daňového a právního pohledu 

 

Obsah pracovní snídaně bude zaměřen zejména na nejvýznamnější změny z pohledu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob a výklad daňové legislativy v oblasti nemovitostí. Zaměříme se také např. na uplatňování DPH při převodech nemovitostí, daňová rizika a možnosti při poskytování pobídek v nájemních vztazích, daňové dopady technických zhodnocení a další. Veškerá témata budou probírána z pohledu aktuálně platné legislativy a nejnovější judikatury v dané oblasti.

Současně se bude přednáška věnovat právní úpravě nemovitých věcí a souvisejících otázek z pohledu podnikatelské praxe. Budeme se věnovat právnímu postavení staveb a pozemků v návaznosti na jejich vlastnictví, developerské realizace staveb na cizích pozemcích, institutu práva stavby, právnímu režimu inženýrských sítí, úpravě v oblasti nájmu nemovitostí a dalšímu. Zároveň subjekty ve stavebním dodavatelském řetězci upozorníme na zvýšená rizika odpovědnosti při realizaci staveb. Zmíněny budou rovněž dopady principu materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí, který nabývá účinnosti od 1. ledna 2015.

Časový rozvrh

8:30 – 9:00     Registrace + snídaně
9:00 – 11:00    Přednáška a diskuse 

Přednášející

Martin Bohuslav – advokát, Ambruz&Dark Deloitte Legal
Tereza Gebauer – manažer, Deloitte
Petr Tušakovský – senior manažer, Deloitte 

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
490 Kč + 21 % DPH

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 301106
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Ozdanova
eozdanova@deloittece.com
+420 246 042 971