Pracovní snídaně

Zpět na seznam akcí

Kontrolní hlášení snadno


Začátek:
27. října 2015
od: 08:30

Konec:
27. října 2015
v: 11:00

Místo konání
Hotel Golden Fish
U Borského parku 27

Plzeň

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 27. 10. 2015 v Plzni a bude zaměřena na praktické přístupy v přípravě na kontrolní hlášení DPH. Chtěli bychom Vás upozornit, že tyto semináře jsou obsahově totožné s těmi, které se uskutečnily dne 17.9.2015 a 22.10.2015. Tento seminář je zdarma.

Program

V kontrolním hlášení bude každý plátce DPH správci daně poskytovat velké množství dat v detailu jednotlivých přijatých a vydaných daňových dokladů. Riziko odhalení případných chyb je vysoké. Správce daně může velmi snadno provádět elektronickou kontrolu všech daňových dokladů. Vlastní sestavení kontrolního hlášení klade specifické nároky na účetní informační systém, na což je třeba se s předstihem připravit.

V rámci pracovní snídaně se zaměříme zejména na následující:

Jaké jsou nové povinnosti vyplývající z kontrolního hlášení a co to prakticky znamená z pohledu evidence konkrétních položek u daňových dokladů:

  • čísla daňových dokladů vč. specifických případů jako je self-billing, hromadné účtování, splátkové kalendáře a situací, kdy není k dispozici doklad
  • čísla obchodních partnerů, jejich kontroly a kmenová data
  • daně a sazby, například v případech slev za včasnou platbu
  • evidence dat (DPPD a DÚZP) a další.

Jak je možné se připravit na kontrolní hlášení a minimalizovat rizika s tím spojená?

Představíme nástroj taxCube, který bude umožňovat připravit kontrolní hlášení a elektronicky jej podat.

Časový rozvrh

8:30 – 9:00         Registrace + snídaně
9:00 – 11:00       Přednáška a diskuse

Přednášející

Ing. Jaroslav Beneš, Senior Manager Deloitte a specialista na daňové technologie a IS 
Mgr. Ing. Alena Dugová, Manager Deloitte, specialistka na nepřímé daně 
Ing. Jiří Kiška, Senior Consultant, specialista na nepřímé daně a daňové technologie 

Kontaktní informace

Eliška Klabanová
eklabanova@deloittece.com
+420 246 042 985