Webcast

Zpět na seznam akcí

Nový zákon o veřejných zakázkách a vyhlašování výběrových řízení u dotovaných projektů


Začátek:
03. listopadu 2015
od: 10:00

Konec:
03. listopadu 2015
v: 11:00

Místo konání
online
online

Česká republika je povinna do 18. dubna 2016 transponovat do svého právního řádu Směrnici 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se rozhodlo nahradit současný zákon o veřejných zakázkách zcela novým zákonem a nepůjde tak cestou dílčí novelizace. Nový zákon nyní prochází legislativním procesem a předpokládá se, že zákon bude předložen Poslanecké sněmovně již v říjnu. Také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo nová Pravidla pro výběr dodavatelů, která definují způsob zadávání zakázek v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pro roky 2014 – 2020. 

Program

Obsahem webcastu bude stručné seznámení pro právníky i neprávníky s tím, co od jara příštího roku čeká zadavatele a dodavatele v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zároveň Vás seznámíme s tím, co již nyní čeká při zadávání zakázek příjemce dotací z veřejných zdrojů v rámci výběrových řízení:

Zákon o veřejných zakázkách:

 • Změna systematiky zákona
 • Změny a dílčí zjednodušení v oblasti administrace řízení
 • Širší možnosti využití jednacího řízení s uveřejněním
 • Nový institut zjednodušeného režimu
 • Přesnější pravidla pro tzv. „in-house“ zadávání
 • Nové možnosti změn uzavřených smluv
 • Možnost přímých plateb subdodavatelům
 • Řízení o inovačním partnerství
 • Znovuzavedení ekonomické kvalifikace
 • Možnost vyloučení dodavatelů, kteří se „neosvědčili“
 • Změny v řízení před ÚOHS
 • Změny v oblasti postihů příjemců dotací u spolufinancovaných zakázek

Pravidla pro výběr dodavatelů v OPPIK:

 • Povinnosti příjemce dotace při zadávání zakázek
 • Zveřejnění zakázky
 • Lhůty pro podávání nabídek
 • Kontroly výběhového řízení ze strany poskytovatele dotace

Přednášející

Ondřej Chmela, advokát, člen expertní skupiny MMR pro přípravu nového zákona
Antonín Weber, Senior manažer Deloitte zodpovědný za tým dotací    

Kontaktní informace

Eliška Klabanová
eklabanova@deloittece.com
+420 246 042 985