Seminář

Zpět na seznam akcí

IFRS 9 pro podniky


Začátek:
29. listopadu 2017
od: 09:00

Konec:
29. listopadu 2017
v: 13:00

Místo konání
Deloitte
Nile House
Karolinská 654/2

Praha 8 - Karlín

Rádi bychom Vás pozvali na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), který je určen především účetním, ekonomům a manažerům z podnikového (nebankovního) prostředí.   

Budete mít příležitost se seznámit s novým standardem pro vykazování a oceňování finančních aktiv a závazků –  IFRS  9 Finanční nástroje. Nový standard je účinný již pro účetní období začínající dne 1. ledna 2018, přičemž je povoleno jeho dřívější použití. Datum účinnosti standardu se nezadržitelně blíží, neměli bychom proto implementaci IFRS 9 podceňovat. Praxe potvrzuje, že pro řadu společností je vyhodnocení dopadů a samotná příprava na nové vykazování a oceňování finančních nástrojů náročným projektem.

Na semináři se zaměříme na hlavní změny, které standard přináší pro nebankovní subjekty ve srovnání se stávající úpravou. Aplikaci nových požadavků standardu si ukážeme na řadě praktických příkladů.

Upozorňujeme, že seminář není vhodný pro zástupce finančních institucí, kterým je určen specializovaný workshop IFRS 9, který se uskuteční 11. října v Praze.

Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství.

Program

Cílem půldenního semináře je účastníky seznámit s hlavními změnami, které standard IFRS 9 přináší pro nebankovní subjekty. Budeme se zabývat zejména těmito tématy:

  • klasifikace a oceňování finančních aktiv a závazků dle nového standardu a porovnání s IAS 39,
  • nový model znehodnocení a jeho porovnání se stávajícím modelem,
  • změny zajišťovacího účetnictví a dokumentace k němu,
  • nová povinná zveřejnění v příloze,
  • přechodná ustanovení standardu.

Časový rozvrh

8:30 – 9:00          Registrace
9:00 – 13:00        Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2 490 Kč + 21 % DPH 
3 012,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Audit s.r.o.  (IČO 49620592, DIČ CZ49620592)
číslo účtu: 2000229904/3500
variabilní symbol: 302267
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení včetně oběda.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
+420 603 920 631