Seminář

Zpět na seznam akcí

Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2018


Začátek:
15. března 2018
od: 09:00

Konec:
15. března 2018
v: 12:30

Místo konání
Golden Fish Hotel
U Borského parku 27

Plzeň

Jak benefity nastavit tak, aby byly výhodné pro vás i zaměstnance? Přijďte na náš seminář získat návod, jak benefity ošetřit z pohledu pracovního práva, daně z příjmů, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, a to podle stávající i připravované legislativy.

Pracovněprávní a daňová legislativa umožňuje zaměstnavatelům, aby při motivaci a náboru zaměstnanců využívali různé benefity. Některé z nich jsou při splnění zákonných podmínek osvobozeny od daně a pojistného. Příslušná legislativa a oficiální výklady finanční správy se přitom stále mění a významně zasahují do nastavení benefitů. Získejte informace k aktuálnímu daňovému, pojistnému a právnímu ošetření zaměstnaneckých benefitů a kompletní přehled o možnostech využití jednotlivých benefitů.

Zaměření semináře:

Seminář Vás srozumitelným a přehledným způsobem seznámí se zaměstnaneckými benefity, které česká legislativa umožňuje či zvýhodňuje. Dozvíte se, jak benefity správně nastavit tak, aby byly výhodné pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Budete upozorněni na aktuální znění legislativy pro rok 2018 a změny připravované v dalších letech. Získáte kompletní informace k jednotlivým využívaným benefitům vč. jejich daňového a právního ošetření. Využijte zaměstnanecké benefity pro zvýšení motivace a loajality zaměstnanců, zlepšení pozice na trhu práce a přilákání těch nejlepších pracovníků.

Komu je seminář určen:

Personalistům, právníkům a dalším osobám pracujícím v oblasti lidských zdrojů, jednatelům menších společností

Program

Zaměstnanecké benefity – pracovněprávní pohled

 • Vnitřní předpis vs. pracovní smlouva vs. zvláštní dohoda
 • Je možné benefit jednostranně odejmout?
 • Nároková a nenároková složka mzdy vs. benefity
 • Je home office benefitem?
 • Náhrada při přijetí/přeložení – co to je a na co jde použít?

Zaměstnanecké benefity – pohled daně z příjmů, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Příklady oblíbených zaměstnaneckých benefitů vč. právního, daňového a pojistného ošetření

 • Stravenky
 • Kafeterie
 • Home office
 • Automobil pro služební i soukromé účely
 • „Moderní“ benefity

Přednášející

Robert BezecnýPavel Šnobl a Lukáš Poddaný společnost Deloitte

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
990 Kč + 21 % DPH 
1 197,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 302309
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení včetně oběda.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Šanderová
esanderova@deloittece.com
+420 775 676 131