Seminář

Zpět na seznam akcí

IFRS 16 - nový standard o leasingu


Začátek:
16. května 2018
od: 09:00

Konec:
16. května 2018
v: 15:00

Místo konání
Deloitte
Nile House
Karolinská 654/2

Praha 8 - Karlín

Rádi bychom Vás pozvali na jarní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tentokrát věnovaný novému standardu IFRS 16 Leasingy. IFRS 16 nahrazuje IAS 17 Leasingy a související interpretace a bude účinný pro období začínající 1. ledna 2019. Standard byl schválen pro použití v EU v listopadu 2017.

Během semináře Vás seznámíme s hlavními body tohoto dlouho očekávaného standardu, který přináší významné změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy budou nově vykazovány v rozvaze. Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na řadě praktických případů. Během semináře bude také prostor pro zodpovězení Vašich dotazů.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství.

Program

Cílem semináře je účastníky detailně seznámit s novým standardem IFRS 16. Budeme se zabývat zejména těmito tématy:

  • rozsah působnosti nového standardu,
  • identifikace leasingu, prvotní i následné oceňování leasingových aktiv a závazků,
  • vykazování leasingových smluv a výjimky z vykazování leasingu v rozvaze,
  • úprava specifických problémů v novém standardu (např. modifikace smluv, opce na prodloužení, subleasing, prodej a zpětný leasing),
  • srovnání vykazování a oceňování dle IFRS 16 a IAS 17,
  • přechodná ustanovení nového standardu a jak se na přechod připravit,
  • dopady implementace nového standardu na nájemce i pronajímatele.

Aplikaci požadavků nového standardu přiblížíme na řadě praktických příkladů. 

Časový rozvrh

8:30 – 9:00      Registrace
9:00 – 15:00    Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2 990 Kč + 21 % DPH 
3 617,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Audit s.r.o.  (IČO 49620592, DIČ CZ49620592)
číslo účtu: 2000229904/3500
variabilní symbol: 302306
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení včetně oběda.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
+420 603 920 631