Seminář

Zpět na seznam akcí

Workshop: Vysílání zaměstnanců - Německo, Rakousko a další země


Začátek:
23. května 2018
od: 09:00

Konec:
23. května 2018
v: 12:30

Místo konání
Clarion Congress Hotel České Budějovice
Pražská třída 2306/14

České Budějovice

Poskytujete služby zákazníkům v Německu, Rakousku či jiných státech, nebo tam vysíláte svoje zaměstnance do mateřské či sesterské společnosti? Pracují pro vás zaměstnanci ze zahraničí? Kromě českých předpisů z oblasti daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a zákoníku práce musíte najednou začít řešit i směrnice a nařízení EU, mezinárodní smlouvy a předpisy druhého dotčeného státu. Pomůžeme vám se v nich zorientovat: zjistíte, na co všechno je třeba myslet a jak se s povinnostmi vypořádat. Těšíme se na vás na speciálním jihočeském workshopu.

Program

 • Základní vymezení vysílání pracovníků z pohledu různých právních předpisů a práva EU
 • Pracovněprávní dopady:
  • požadavky pracovního práva ČR (místo výkonu práce a pravidelné pracoviště, pracovní cesta, dočasné přidělení, nárok na cestovní náhrady)
  • nejdůležitější povinnosti v zahraničí (minimální mzda, pracovní doba atd.)
  • legislativa EU a její promítnutí do práva jednotlivých členských států, zejména Německa a Rakouska (povinná notifikace, potřebné dokumenty)
 • Daňové dopady:
  • povinnost a způsob odvodu daně v zahraničí (stálá provozovna, zahraniční plátce daně)
  • odvod daně v ČR během pobytu v zahraničí (daňové přiznání, mzdová evidence)
  • odvod daně v ČR u pracovníků ze zahraničí (daňové přiznání, ekonomický zaměstnavatel)
  • stálá provozovna, zahraniční plátce daně
 • Dopady v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění:
  • koordinační pravidla EU
  • formuláře A1 (vyslání, souběžná činnost, výjimka)

Po skončení semináře je zajištěn oběd, během kterého bude čas na konkrétní dotazy k problematice a neformální diskuzi.

Přednášející

Tereza K. Klimešová - Ředitelka, Deloitte
Anna Szabová – Manažerka, advokátka, Ambruz & Dark Deloitte Legal
Šárka Kněžická – Konzultantka, specialistka na sociální zabezpečení, Deloitte

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
990 Kč + 21 % DPH 
1 197,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 302215
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení včetně oběda.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Šanderová
esanderova@deloittece.com
+420 775 676 131