Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním marketingových sdělení

Zpět na seznam akcí

Datum poslední revize: 15. února 2018

 

Poskytnutím Vašich osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27582167, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225. Společnost Deloitte Advisory s.r.o. je společností v rámci Deloitte Česká republika (1) a Deloitte Central Europe (2)  a bude působit jako správce dat při zpracování Vašich osobních údajů („správce dat“). Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“).

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány elektronicky v systémech správce dat nebo budou poskytnuty ke zpracování jiné společnosti Deloitte Central Europe pro následující účely:
•    informování o novinkách v oblastech, ve kterých poskytujeme naše služby, informování o nabídkách nových služeb, zasílání dalších obchodních sdělení.  
Podle zákona o ochraně osobních údajů budou Vaše údaje zpracovány automaticky pomocí elektronického systému, případně budou manuálně založeny do tištěných a elektronických složek. Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádným třetím osobám nebo dodavatelům, s výjimkou dalších společností Deloitte Central Europe pro výše uvedené účely a dodavatele Deloitte („zpracovatel“), který zajišťuje pro společnosti skupiny Deloitte Česká republika správu distribuce marketingových materiálů, a to za dodržení stejné úrovně ochrany osobních údajů jako ze strany správce dat. Zpracovatelem je toho času společnost Onyx Sp. z o.o., se sídlem Varšava, ul. Opaczewska 43, Polsko. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů najdete vždy zde.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělujete na dobu pěti let. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje buď vymazány, nebo Vás společnost Deloitte zkontaktuje za účelem obnovení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že máte následující práva:
•    právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům;
•    právo požadovat opravy nebo vymazání Vašich osobních údajů;
•    právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů;
•    právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
•    právo na přenositelnost dat;
•    právo souhlas kdykoliv odvolat;
•    právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz.

Kterékoliv z výše uvedených práv můžete uplatnit prostřednictvím zaslaní Vašeho požadavku e-mailem na adresu: infocz@deloittece.com
Poskytnutí Vašich osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nelze dokončit Vaši registraci. Odvolání souhlasu, případně žádost o opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů může vést k tomu, že nebudete nadále registrování společností Deloitte Advisory s.r.o. za výše uvedeným účelem.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Vyplněním registračního formuláře udělujete Váš souhlas s využitím Vaší e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení v podobě marketingových materiálů a pozvánek na odborné semináře Deloitte Česká republika ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění,. Souhlas udělujete společnosti Deloitte Advisory, s.r.o. se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27582167, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 113225. Přímá distribuce je zajišťována dodavatelem společnosti Deloitte Advisory s.r.o. („zpracovatel“), který zajišťuje pro společnosti skupiny Deloitte Česká republika správu distribuce marketingových materiálů, a to za dodržení stejné úrovně ochrany osobních údajů jako ze strany správce. Zpracovatelem je toho času společnost Onyx Sp. z o.o., se sídlem Varšava, ul. Opaczewska 43, Polsko. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů najdete vždy zde.
Souhlas udělujete na dobu pěti let, či do odvolání. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné. Bez tohoto souhlasu Vám však Deloitte Advisory s.r.o. nebude moci zasílat obchodní sdělení.
Odmítnout zasílání obchodních sdělení můžete následovně:
•    zasláním příslušné žádosti na adresu: infocz@deloittece.com
•    dle návodu na stránce www2.deloitte.com/cz/subscribe
•    dle návodu uvedeného v každém rozesílaném obchodním sdělení

Současně Vás informujeme, že bychom Vás rádi telefonicky kontaktovali pro účely získání zpětné vazby a hodnocení akce Deloitte.

(1) Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

V České republice jsou služby poskytovány společnostmi Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a Deloitte Security s.r.o. (dále jen souhrnně „Deloitte Česká republika“), které jsou přidruženými podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Česká republika je v dané zemi jednou z předních firem poskytujících odborné služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby prostřednictvím vice než 950 tuzemských a specializovaných zahraničních odborníků.

(2) „Deloitte Central Europe“ je regionálním sdružením subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou firmou DTTL ve střední Evropě. Služby jsou poskytovány dceřinými a přidruženými podniky Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Deloitte Česká republika je součástí Deloitte Central Europe.