Ochrana soukromí

Zpět na seznam akcí

Datum poslední revize: 25. února 2013

 

Úvod

Deloitte Advisory s.r.o. (označovaný jako “my”, “nás” a “náš”) je organizace, která dbá na ochranu osobních údajů. Následující prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak chráníme informace návštěvníků získané prostřednictvím internetové stránky deloitte.cz označené jako Deloitte Česká republika. Využitím této internetové stránky souhlasíte s využíváním těchto informací v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být podle potřeby doplněno nebo upraveno prohlášeními, která jsou specifická pro určité oblasti této stránky (např. nábor). Další údaje o online náborovém procesu jsou uvedeny v konkrétním prohlášení, kterým se tato oblast řídí.

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím služby správce sítě pomocí contact us .

Shromažďování informací

Jako návštěvník nemusíte pro používání těchto stránek poskytovat žádné osobní údaje. Tato stránka pouze shromažďuje osobní údaje, které návštěvníci konkrétně a dobrovolně poskytují. Tyto informace mohou mimo jiné obsahovat vaše jméno, pracovní pozici, adresu společnosti, emailovou adresu a telefonní a faxové číslo.

Můžeme také skladovat a uchovávat obsah, který nám poskytnete, včetně mj. zveřejnění na blozích, fórech, wiki a dalších aplikacích a službách sociálních médií, které můžeme poskytovat.

Obvykle od návštěvníků nesbíráme citlivé informace (např. údaje vztahující se k rase nebo etnickému původu, náboženskému vyznání, rejstříku trestů, fyzickému nebo duševnímu zdraví či sexuální orientaci). Pokud to bude nutné, vyžádáme si výslovný souhlas se shromažďováním a použitím takových informací.

Informace v logu, cookies a internetové tagy

Tato stránka shromažďuje standardní internetové informace poskytnuté při logování, včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu a odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu stránek a usnadnili navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat také cookies (malé textové soubory skladované v prohlížeči uživatele) nebo internetové tagy (elektronická zobrazení, která internetovým stránkám umožňují počítat návštěvníky určité stránky nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů. Další údaje o tom, jak cokkies a další technologie využíváme a jak je lze mít pod kontrolou, najdete v oznámení o souborech cookie.

Využívání informací

Příležitostně si můžete zvolit, že se zaregistrujete nebo si na stránce vytvoříte uživatelský profil, např. abyste získali přístup ke konkrétnímu obsahu, navštívili pořádanou akci, odpověděli na anketu nebo si vyžádali sdělení o konkrétní oblasti zájmu. V takových případech budou informace, které předložíte, použity pro správu vaší žádosti a pro individuální úpravu a zlepšení této webové stránky a souvisejících služeb, které vám nabízíme.

Vaše osobní údaje můžeme použít také pro marketingové účely nebo vám poslat reklamní materiály či sdělení týkající se služeb, které poskytujeme my nebo jiný člen sítě Deloitte a které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Můžeme vás také kontaktovat, abychom získali zpětnou vazbu o svých službách nebo pro tržní či jiné výzkumné účely. Vaše osobní údaje mohou být využity také k ochraně našich práv nebo majetku a práv našich uživatelů, popř. pro dodržení právního postupu.

Kdykoli můžete požádat, abychom vám neposílali emaily nebo jiná sdělení generovaná na základě vaší registrace na této internetové stránce.

Poskytnutí informací třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout ostatním členům sítě Deloitte, abychom vám mohli posílat  informace, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat, a pro tržní a výzkumné účely.  Osobní údaje také můžeme poskytovat členům sítě Deloitte a  dalším třetím stranám, abychom mohli reagovat na vaše dotazy a požadavky v rámci korporátních transakcí, jako jsou prodej, divestice, fúze a akvizice, nebo v případě, že pro nás tyto strany informace spravují.

V rámci poskytování údajů podle zásad uvedených výše se může stát, že osobní data budou poskytnuta do zemí či oblastí, jejichž požadavky na ochranu osobních údajů se mohou lišit od pravidel platných v místě vašeho působiště.

Poskytnutím informací na této internetové stránce souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté údaje mohou být použity v souladu s výše uvedenými okolnostmi.

Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení a pro potřeby regulačních a vládních agentur, nebo pro potřeby třetích stran, vždy v souladu s právními a regulačními požadavky a povinnostmi.

Blogy, fóra, wiki aplikace a další sociální média

Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na různé blogy, fóra, wiki a další aplikace a služby sociálních médií, které umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně "aplikace sociálních médií"). Jakékoli osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoli aplikace sociálních médií, jsou dostupné všem uživatelům aplikací sociálních médií, kteří si je mohou přečíst, shromažďovat a používat a jejichž jednání se téměř nebo zcela vymyká naší moci. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za to, dojde-li ze strany ostatních uživatelů aplikací sociálních médií k jakémukoli použití, zneužití či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji poskytnutými na těchto aplikacích sociálních medií.

Přístup k informacím

Všichni, kteří navštěvují tuto internetovou stránku, se mohou zaregistrovat, čímž získají přístup do svého uživatelského profilu, kde mohou kdykoli upravovat a aktualizovat údaje, nebo se odhlásit. V případě, že se nemůžete přihlásit do svého uživatelského profilu, nebo pokud požadujete kopii svých osobních údajů, kontaktujte prosím služby správce sítě pomocí odkazu contact us. Veškeré žádosti o přístup k informacím či k jejich změně budeme vyřizovat v souladu s platnými právními předpisy.

Zabezpečení informací

Údaje poskytované uživateli na této internetové stránce jsou zabezpečeny technologickými a provozními opatřeními, která odpovídají požadavkům pro obchodní sféru a která zabraňují neautorizovanému přístupu k informacím, jejich zveřejnění, změně či znehodnocení.

Změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být podle potřeby změněno či upraveno. V případě, že dojde ke změnám v tomto prohlášení, změní se i datum poslední revize uvedené v horní části této stránky. Doporučujeme všem uživatelům pravidelně kontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů, aby měli přehled o tom, jakým způsobem jsou jejich údaje chráněny.

Ochrana osobních údajů dětí

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ve světě interaktivního připojení k internetu ochrana osobních údajů dětí. Tato internetová stránka není vytvořena ani určena pro děti mladší třinácti let. Shromažďování  a uchovávání údajů o jedincích mladších třinácti let není naším záměrem ani cílem.

Případné dotazy těch, kteří navštíví naši stránku

Pokud jste navštívili naši stránku a máte jakékoli dotazy či obavy týkající se osobních údajů, pošlete je prosím službě správce sítě pomocí odkazu kontaktujte nás.