Seminář

Zpět na seznam akcí  Registrovat na akci

DPPO školení: Osvěžte si základy, prohlubte své znalosti - Cena za 2 moduly


Začátek:
16. ledna 2018
od: 09:00

Konec:
15. února 2018
v: 13:00

Místo konání
Golden Fish Hotel
U Borského parku 27

Plzeň

Registrovat na akci

Cena za 2 moduly

Program: 1. modul

 • Procesní ustanovení
  • Komunikace se správcem daně
  • Lhůty a možnosti jejich prodloužení
  • Splatnost daně, vratitelné přeplatky a zálohy
  • Institut závazného posouzení
 • Vztah daní a účetnictví
  • Věcná a časová souvislost nákladů a výnosů
  • Posouzení daňové uznatelnosti nákladů
  • Daně zaplacené v zahraničí
  • Princip odložené daně a postup její kalkulace
 • Marketing a dary
  • Sponzoring versus dary
  • Reklamní předměty
  • Pozor na reklamní soutěže
 • Finanční operace
  • Pravidlo nízké kapitalizace
  • Držba a prodej podílů v dceřiné společnosti​
 • Složitější oblasti DPPO
  • Úvod do problematiky převodních cen
  • Jak správně zdokumentovat převodní ceny
  • Postupy správce daně při kontrole převodních cen
  • Daňové souvislosti při přeměnách

Program: 2. modul

 • Hmotný a nehmotný majetek
  • ​Majetek pořízený na operativní nebo finanční pronájem
  • Technické zhodnocení najatého majetku a opravy nad rámec běžné údržby
  • Jak rozpoznat opravu a technické zhodnocení​
 • Dohadné položky, časové rozlišení a rezervy
  • Pohled účetnictví a daní
  • Dohady na mzdové bonusy​
 • Pohledávky a opravné položky
  • Proč tvořit zákonné opravné položky
  • Daňové odpisy pohledávek​
 • Zaměstnanci
  • Různé formy odměn za práci a jejich zdanění
  • Zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců
  • Výhody zaměstnaneckých benefitů​
 • Slevy a daňové odpočty
  • Specifika daňových odpočtů a slev
  • Kritéria pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj
  • Aktuální judikatura v oblasti výzkumu a vývoje
 • Složitější oblasti DPPO
  • Principy mezinárodního zdanění příjmů
  • Metody eliminace dvojího zdanění
  • Vznik a zdanění stálé provozovny

Přednášející

Markéta Kličková, Senior Consultant, Deloitte
Klára Krutinová, Consultant, Deloitte
Josef Machýček, Senior Manager, Deloitte

Připravované semináře jsou vhodné pro všechny, kteří si chtějí osvěžit znalosti v oblasti daně z příjmů právnických osob a nebo získat informace o nových trendech a novinkách.

Rádi bychom se s účastníky podělili o naše široké zkušenosti s jednáním s finančními úřady, upozornili na současné problematické oblasti v každodenním životě účetní jednotky a v neposlední řadě umožnili zúčastněným nad danou problematikou diskutovat se školiteli.

Jak bude školení probíhat?

 • Bude rozděleno do 2 bloků po 4 hodinách
 • Jednotlivá témata budou členěna do logických celků s důrazem na řešení praktických oblastí

Kdy?

Vždy od 9:00 do 13:00 včetně přestávky (registrace od 8:30)

1. modul úterý 16.1. 2018  
2. modul čtvrtek 15.2. 2018  

Místo:

Hotel Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň (parkování zajištěno)

Časový rozvrh

8:30 - 9:00    Registrace 
9:00 - 13:00  Přednáška a diskuse 

Cena

 • Cena za dva moduly je 1 790 Kč bez DPH 
 • Individuální slevy pro skupiny
 • Občerstvení v průběhu školení v ceně

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
1 790 Kč + 21 % DPH
2 165,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 302302
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.

**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Šanderová
esanderova@deloittece.com
+420 246 042 97