Seminář

Zpět na seznam akcí

Aktuální pracovně právní otázky a kontrolní činnost inspekce práce


Začátek:
16. září 2014
od: 08:30

Konec:
16. září 2014
v: 13:00

Místo konání
Deloitte
Nile House
Karolinská 654/2

Praha 8 - Karlín

Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na problematiku zaměstnávání a kontrol inspekce práce. Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu bude hovořit nejen o důležitých povinnostech zaměstnavatelů v této oblasti, ale také o nejčastějších nálezech kontrol orgánů inspekce práce. Představí také legislativní novinky, na které by se zaměstnavatelé měli včas připravit. Daňoví a právní specialisté společnosti Deloitte přidají přehled dalších praktických doporučení pro zajištění bezproblémového průběhu kontrol, ať již ze strany inspekce práce nebo finančních úřadů.

Program

  • Pracovní doba a její evidence
  • Dočasné přidělení vs. agenturní zaměstnávání – podmínky a (ne)výhody
  • Nelegální práce a švarcsystém – aktuální situace
  • Pracovnělékařské prohlídky – opomíjené povinnosti zaměstnavatelů
  • Kontroly orgány inspekce práce – průběh kontrol a jejich výsledky
  • Co nového přinese novela zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce
  • Daňové aspekty

Časový rozvrh

8:30 – 9:00          Registrace + občerstvení
9:00 – 13:00        Přednáška a diskuse

Přednášející

JUDr. Jaroslav Stádník - vedoucí inspektor, Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze
Mgr. et Mgr. Jakub Hájek - advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a specialista na pracovní právo a ochranu osobních údajů
Ing. Lucie Rytířová - manažerka daňového oddělení společnosti Deloitte, zaměřující se na zdanění fyzických osob a sociální zabezpečení

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
1490 Kč + 21 % DPH

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 301091
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Ozdanova
eozdanova@deloittece.com
+420 246 042 971