Seminář

Zpět na seznam akcí

Novinky v oblasti převodních cen


Začátek:
23. září 2014
od: 08:30

Konec:
23. září 2014
v: 11:00

Místo konání
Deloitte
Nile House
Karolinská 654/2

Praha 8 - Karlín

Jak naložit s novou přílohou k daňovému přiznání?

Jak nás ovlivní akční plán OECD k rozložení zisků v rámci nadnárodních korporací?

V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Program

1. Iniciativa v rámci OECD - Base Erosion and Profit Shifting (BEPS):

 • V roce 2013 mezinárodní organizace OECD vytvořila akční plán pro boj s cíleným přesunem zisků v rámci nadnárodních korporací.
 • Jedná se o souhrn 15-ti konkrétních kroků, které se OECD zavázalo učinit do září 2015.
 • Dá se očekávat, že BEPS silně ovlivní systém mezinárodního zdanění.
 • My bychom se rádi zaměřili na ta opatření, která nejvíce ovlivní nastavení a ocenění vnitroskupinových transakcí u nadnárodních skupin podniků (převodní ceny).
 • Konkrétně se zaměříme na tyto oblasti:
  • Změnu chápání současných standardů pro cenění vnitroskupinových transakcí,
  • Ekonomickou podstatu transakcí,
  • Ocenění nehmotného majetku, rizik, kapitálu (úroků) a dalších transakcí, které se běžně nevyskytují u nezávislých podniků,
  • Úpravu norem pro tvorbu dokumentace převodních cen,
  • Navrhované změny v definici stálé provozovny, které si vyžádá úpravy některých existujících skupinových struktur.

 

2. Přístup České daňové správy - nová příloha k daňovému přiznání:

 • V reakci na BEPS Česká daňová správa zpřísňuje svůj postoj k převodním cenám.
 • Již pro zdaňovací období roku 2014 bude zavedena tzv. informační povinnosti pro oblast převodních cen, a to ve formě přílohy k daňovému přiznání.
  • Co vše lze od tohoto kroku očekávat?
  • Jak to bude fungovat?
  • Na které společnosti se zaměří?
 • Jak se na tento nový přístup České daňové správy připravit?

 

8:30 – 9:00          Registrace + snídaně

9:00 – 11:00        Přednáška a diskuse

Přednášející

Marek Romancov – partner, Deloitte

Jiří Teichmann – senior manažer, Deloitte

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
490 Kč + 21 % DPH / seminář

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 301077
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Poplatek za seminář prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Ozdanova
eozdanova@deloittece.com
+420 246 042 971