Seminář

Zpět na seznam akcí

IFRS 15 a IFRS 16 v kostce


Začátek:
16. října 2017
od: 09:00

Konec:
16. října 2017
v: 16:00

Místo konání
City Apart Hotel
Komárovské nábřeží 2

Brno

Rádi bychom Vás pozvali na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Během jednoho dne se seznámíte se dvěma novými standardy - IFRS  15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy.

IFRS 15, nový standard o výnosech, je účinný již pro účetní období začínající dne 1. ledna 2018. Nahradí všechny stávající předpisy upravující vykazování výnosů a přinese v této oblasti významné změny.

IFRS 16 nahrazuje IAS 17 Leasingy a související interpretace a bude účinný pro období začínající 1. ledna 2019. Standard zatím nebyl schválen pro použití v EU, jeho schválení se předpokládá na konci roku 2017. Standard přináší významné změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy budou nově vykazovány v rozvaze.

Na semináři probereme nejdůležitější požadavky obou standardů a přiblížíme jejich aplikaci na  praktických příkladech. Pozornost budeme věnovat i přechodným ustanovením a požadavkům na zveřejňování.

Zájemce o detailnější seznámení se s oběma standardy upozorňujeme, že v Praze pořádáme také celodenní semináře věnované jednotlivým standardům.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství.

Program

Cílem semináře je účastníky seznámit s hlavními požadavky standardu IFRS 15 a IFRS 16. V první části semináře věnované standardu IFRS 15 se budeme zabývat zejména těmito tématy:

 • rozsah působnosti standardu IFRS 15,
 • představení pětikrokového přístupu k vykazování výnosů,
 • přehled hlavních rozdílů mezi IFRS 15 a IAS 18,
 • úprava specifických problémů v novém standardu,
 • přechodná ustanovení standardu,
 • dopady implementace nového standardu na různé druhy společností a různá odvětví.

V druhé části semináře se zaměříme na standard IFRS 16, především pak na tyto oblasti:

 • rozsah působnosti nového standardu,
 • identifikace leasingu, prvotní i následné oceňování leasingových aktiv a závazků,
 • vykazování leasingových smluv a výjimky z vykazování leasingu v rozvaze,
 • úprava specifických problémů v novém standardu,
 • srovnání vykazování a oceňování dle IFRS 16 a IAS 17,
 • přechodná ustanovení nového standardu a jak se na přechod připravit,
 • dopady implementace nového standardu na nájemce i pronajímatele.

Časový rozvrh

8:30 – 9:00          Registrace
9:00 – 16:00        Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2 990 Kč + 21 % DPH 
3 617,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Audit s.r.o.  (IČO 49620592, DIČ CZ49620592)
číslo účtu: 2000229904/3500
variabilní symbol: 302261
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení včetně oběda.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Hana Krejčová
hkrejcova@deloittece.com
+420 246 043 246