Pracovní snídaně

Zpět na seznam akcí

Ochrana osobních údajů v novém (GDPR) a přehled aktualit z pracovního práva


Začátek:
25. října 2017
od: 09:00

Konec:
25. října 2017
v: 11:00

Místo konání
Hotel Mercure
Českobratrská 18/1742

Ostrava

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, na kterém se blíže seznámíte především s často diskutovaným nařízením GDPR zcela měnícím přístup k ochraně osobních údajů v členských zemích EU. Dále Vás stručně provedeme aktualitami z oblasti pracovního práva.

V hlavní části semináře budeme diskutovat zásadní změny, které GDPR přináší, nejčastější související otázky, které naši specialisté řeší u svých klientů, a také přístupy, které společnosti z různých oborů k tématu zaujímají. Zaměříme se i na praktické otázky, např. jak v souladu se zákonem používat kamerové systémy na pracovišti, jaké jsou limity užívání firemního e-mailu zaměstnancem a možnosti jeho kontroly zaměstnavatelem.

V druhé kratší části semináře vás stručně provedeme aktuálními otázkami pracovního práva. Podíváme se např. na novou právní úpravu a povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovně-lékařské péče či povinnosti zaměstnavatelů při přijímání nebo vysílání zaměstnanců z nebo do zemí EU. Stručně zmíníme i aktuální vývoj u věčných témat (nejen) českých personalistů – problematiky souběhu funkcí a postavení prokuristů.

Program

V rámci semináře se zaměříme na následující otázky:

  • Ochrana osobních údajů: Nařízení GDPR a jeho praktický dopad.
  • Ochrana osobních údajů v praxi: Podmínky provozování kamerového systému na pracovišti, firemní e-mailová adresa zaměstnance – právo na soukromí vs. oprávnění zaměstnavatele.
  • Přehled aktualit z pracovního práva: Změny v oblasti pracovně lékařské péče. Vysílání zaměstnanců. Postavení a odpovědnost prokuristů v obchodních korporacích. Souběh funkcí.

Přednášející

Ján Kuklinca, advokát, Managing Associate v Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.
Tomasz Heczko, advokát, Managing Associate v Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
490 Kč + 21 % DPH 
592,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář  (IČO: 29055130)
číslo účtu: 1000498501/3500
variabilní symbol: 302273
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Šanderová
esanderova@deloittece.com
+420 775 676 131