Seminář

Zpět na seznam akcí

Podzimní DPH seminář


Začátek:
14. listopadu 2017
od: 09:00

Konec:
14. listopadu 2017
v: 15:00

Místo konání
Mercure Ostrava Center Hotel
Českobratrská 18/1742

Ostrava

Jaké změny v DPH přinesl rok 2017? Jaká je aktuální judikatura soudů a jak vám může pomoci? Rádi bychom vás pozvali na náš podzimní DPH seminář s dopoledním programem spojeným s informacemi o aktualitách v DPH oblastech. Odpoledne se pak s vámi podělíme o praktické tipy, jak správně vykazovat manka na zboží či zásobách z pohledu DPH, daně z příjmů a účetnictví. Probereme i to, jak postupovat při inventarizaci s ohledem na možné právní dopady pro zodpovědné pracovníky.

Program dopolední části: 

  • Změny v oblasti DPH v roce 2017
  • Aktuální judikatura a naše praktické zkušenosti z oblasti správy daní
  • Práce s daty a jejich významnost při DPH reportingu
  • Vliv celního zatřídění na vykazování v Intrastatu a na stanovení sazby DPH 

Program odpolední části:

  • Manka a jejich zachycení z pohledu účetnictví
  • Novinky v oblasti mank z pohledu daně z přidané hodnoty
  • Manka jako daňově neuznatelné náklady pro daň z příjmů
  • Hmotná odpovědnost pracovníků

Seminář povedou odborníci z daňového, auditního a právního týmu Deloitte Česká republika.

Časový rozvrh 

8:30 – 9:00      Registrace
9:00 – 15:00    Seminář

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2 500 Kč + 21 % DPH 
3 025,00 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 302281
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Šanderová
esanderova@deloittece.com
+420 246 042 971