Seminář

Zpět na seznam akcí

Exekuce srážkami ze mzdy


Začátek:
15. listopadu 2017
od: 09:00

Konec:
15. listopadu 2017
v: 13:00

Místo konání
Deloitte
Nile House
Karolinská 654/2

Praha 8 - Karlín

Součinnost exekutorovi, průběh exekuce, insolvence

Agenda exekucí srážkami ze mzdy je pro zaměstnavatele jednou z nejvíce zatěžujících činností při vedení mzdové administrativy. Značná úskalí jsou spojena s nejednoznačnou právní praxí v oblasti poskytované součinnosti i s prací s velmi důvěrnými daty.

 • Zaměstnává vaše společnost zaměstnance, jejichž mzda je postižena exekucí?
 • Jste si vědomi, jaké máte v této souvislosti povinnosti?
 • Potýkáte se s nejednoznačností právní praxe v oblasti poskytování součinnosti soudním exekutorům?
 • Víte, co vše můžete vykonavatelům poskytnout?

To je pouze pár otázek z řady těch, které každodenně řeší mzdové účetní při vedení mzdové administrativy, a které s vámi detailně prodiskutujeme na našem dalším semináři, tentokrát zaměřeném na problematiku exekucí srážkami ze mzdy a insolvencemi.

Co se na našem semináři dozvíte?

1. Exekuce srážkami ze mzdy – novinky a trendy

2. Součinnost exekutorovi

 • Jaké informace může exekutor požadovat
 • Ochrana osobních údajů
 •  Sankce za nesoučinnost​

 3. Průběh exekuce

 • Orientace v exekučním příkazu
 • Přednostní x nepřednostní pohledávky
 • Pořadí exekucí
 • Nezabavitelná částka – výpočet, prokázání existence vyživovaných osob
 • Změna plátce mzdy
 • Obcházení a neplnění povinností s exekučního příkazu plátcem mzdy​

4. Insolvence

 •  Důsledky insolvence
 • Komunikace plátce mzdy s insolvenčním plátcem
 • Střet insolvence a exekuce srážkami ze mzdy​

5. Dohoda o srážkách ze mzdy – právní úprava

Přednášející

 • Anna Szabova, manažerka právního oddělení, specializující se na pracovní právo a insolvence
 • Michal Czigle, Senior manažer oddělení BPS, specializující se na mzdový outsourcing

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
1 990 Kč + 21 % DPH
2 407,90 Kč vč. DPH

Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČO 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 302282
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení.

**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Registrovat na akci, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.  Školení je určené pro klienty a potenciální zákazníky. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků školení.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Erika Šanderová
esanderova@deloittece.com
+420 246 042 971