Archiv akcí

Aktuality v českém účetnictví

08. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Aktuality v českém účetnictví

04. prosince 2014, od 08:00, Golden Fish Hotel Apartments, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Novinky v IFRS 2014

03. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Výplata zisku a jiných vlastních zdrojů ponovu, a to jak z právního, tak i z daňového pohledu

Webcast:  02. prosince 2014, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, zaměřený na stále ještě novou právní úpravu výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů a související daňovou problematiku.

Novinky v IFRS 2014

25. listopadu 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Aktuality v českém účetnictví

19. listopadu 2014, od 08:30, City Apart Hotel, Komárovské nábřeží 2, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Velký seminář zaměřený na přímé daně tentokrát v krásném prostředí Pražského hradu

13. listopadu 2014, od 08:30, Nová galerie Pražského hradu, vstup – II.nádvoří, Šípkův vstup, Praha 1
Rádi bychom Vás pozvali na Pražský hrad na náš podzimní seminář zaměřený na přímé daně. Po dopolední společné části a obědě budou následovat diskusní workshopy v menších skupinách podle Vašeho oborového zaměření.

Novinky v IFRS 2014

13. listopadu 2014, od 08:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Novinky v IFRS 2014

12. listopadu 2014, od 08:30, City Apart Hotel, Komárovské nábřeží 2, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Aktuality v českém účetnictví

11. listopadu 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

DPH specifika při řetězových dodávkách zboží

06. listopadu 2014, od 08:00, Golden Fish Hotel Apartments, U Borského parku 27, Plzeň
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na půldenní školení na téma „DPH specifika při řetězových dodávkách zboží“ pořádané pod záštitou plzeňské kanceláře společnosti Deloitte.

Podzimní DPH seminář

04. listopadu 2014, od 08:30, Mercure Ostrava Center Hotel, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na další ročník našeho podzimního semináře o DPH.

Novinky v podpoře podnikání v ČR

04. listopadu 2014, od 08:00, Hotel Kingscourt, U Obecního domu 3, Praha 1
Dovolte, abychom Vás pozvali na konferenci, na které budeme společně aktivně diskutovat novinky v čerpání finančních prostředků na podporu podnikání v oblasti dotací (pro období 2014 až 2020) a daňových úlev.

Nový kybernetický zákon: Je vůbec potřeba něco dělat?

30. října 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na business snídani, během které bychom rádi prodiskutovali aktuální téma nového kybernetického zákona a aspektů, které tento zákon přináší pro státní správu.

Welche Schritte sind bezüglich der neuen Anlage zur Steuererklärung vorzunehmen?

21. října 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Zurzeit werden zahlreiche Änderungen im Bereich Verrechnungspreise vorgenommen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Herangehensweise bei der Besteuerung von internationalen Unternehmen haben können.

Jak naložit s novou přílohou k daňovému přiznání?

21. října 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků.

Podzimní DPH seminář

21. října 2014, od 08:30, Hotel International Brno, Husova 16, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na další ročník našeho podzimního semináře o DPH.

Novinky v IFRS 2014

21. října 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Praktická řešení důsledků novely zákona o pobytu cizinců

16. října 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani zaměřenou na dopady, které přinesla novela Zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.

Právní a daňové aspekty agenturních a zahraničních zaměstnanců

09. října 2014, od 08:00, Business Centre Bohemia, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na pracovní snídani na téma „Právní a daňové aspekty agenturních a zahraničních zaměstnanců“ pořádanou pod záštitou plzeňské kanceláře společnosti Deloitte.