Archiv akcí

Jak pracovat s mladou generací

03. června 2015, od 08:30, Hotel International, Husova 16, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na mladou generaci – ať už ji označujeme Millenials, Generace Y nebo dokonce Generace Z.

New Energy Procurement Strategies of Energy-Intensive Industries

Webcast:  27. května 2015, od 12:00, online, online
Medium-size and large national and international energy-intensive industrial companies are facing high energy costs and increasing regulatory requirements.

IFRS 9 pro finanční instituce

14. května 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na jarní worshop společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Tento workshop je určen především účetním, ekonomům, risk manažerům a finančním manažerům finančních institucí.

Dotace na podporu podnikání 2014+

14. května 2015, od 08:00, Hotel Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 14.5.2015 v Plzni a bude zaměřena zejména na informace o aktuálních příležitostech v oblasti dotací.

M&A Compliance: From the Legal Perspective

Webcast:  13. května 2015, od 12:00, online, online
M&A compliance has recently become a very important topic within the M&A world. Specific compliance due diligence services are offered and normally via the forensic services units.

Proces cenové a úhradové regulace

30. dubna 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 30. 4. 2015 v Praze a bude zaměřena na procesní stránku řízení o maximálních cenách a úhradách léčiv z veřejného zdravotního pojištění a revize úhrad.

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

23. dubna 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Legal Risk Management: Anti-Money Laundering (AML) and Corruption

Webcast:  22. dubna 2015, od 12:00, online, online
The most important risk that all companies must manage is the risk of criminal activity. This does not only mean abstaining from committing crimes, but also effectively preventing criminal conduct by identifying risks and notifying the authorities when potentially criminal conduct has been detected.

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

21. dubna 2015, od 08:30, BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 200/16, Brno
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Aktuální pracovně právní otázky a kontrolní činnost inspekce práce

21. dubna 2015, od 08:30, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na problematiku zaměstnávání a kontrol inspekce práce. Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu bude hovořit nejen o důležitých povinnostech zaměstnavatelů v této oblasti, ale také o nejčastějších nálezech kontrol orgánů inspekce práce.

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

20. dubna 2015, od 13:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Dotace na podporu podnikání 2014+

16. dubna 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 16.4.2015 v Praze a bude zaměřena zejména na informace o aktuálních příležitostech v oblasti dotací.

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

15. dubna 2015, od 08:30, Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Veřejné zakázky po technické novele 2015

Webcast:  07. dubna 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář „Veřejné zakázky po technické novele 2015“.

Právní a daňové novinky ve vodárenství

26. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 26. března 2015 v Praze a bude zaměřena na praktické právní a daňové novinky ve vodárenství.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti: Koho se týká a jak se na něj připravit?

23. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Cílem semináře bude poskytnout komplexní přehled o nové právní úpravě kybernetické bezpečnosti v ČR, na koho se nová právní úprava vztahuje, jak probíhá určování povinných subjektů a prvků kritické informační infrastruktury, jaké povinnosti dotčeným subjektům vznikají a do kdy je nutné požadavky zákona implementovat.Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k Zákonu o kybernetické bezpečnosti, který se bude konat dne 23. března 2015 v Praze.

Podpora výzkumu a vývoje v České republice

19. března 2015, od 09:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v České republice“. Seminář je určen pro finanční ředitele, technické ředitele, pracovníky strategického plánování a pracovníky účetních a daňových oddělení.

Odpovědnost za vady v dodavatelsko-odběratelských vztazích - aneb jak (s)právně chránit své výrobky a optimalizovat nákupy

18. března 2015, od 08:00, Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na právní odpovědnost v dodavatelsko-odběratelských vztazích i ve vztahu ke spotřebiteli. V rámci pracovní snídaně Vás po praktické stránce seznámíme s právní úpravou odpovědnosti za vady a poskytování tzv. záruky za jakost (garance) podle nového občanského zákoníku.

Cestovní náhrady z pohledu zákoníku práce a daně z příjmů

17. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Cestovní náhrady jsou jednou z nejčastějších oblastí, v níž zaměstnavatelé chybují, mnohdy ve svůj neprospěch.

Analýza nákladové efektivity a analýza dopadu do rozpočtu se zaměřením na checklist a rozhodovací praxi SÚKL

11. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 11. 3. 2015 v Praze a bude zaměřena na farmakoekonomické analýzy používané v procesu vstupu léčivých přípravků do systému veřejného zdravotního pojištění.