Archiv akcí

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

21. dubna 2015, od 08:30, BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 200/16, Brno
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Aktuální pracovně právní otázky a kontrolní činnost inspekce práce

21. dubna 2015, od 08:30, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na problematiku zaměstnávání a kontrol inspekce práce. Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu bude hovořit nejen o důležitých povinnostech zaměstnavatelů v této oblasti, ale také o nejčastějších nálezech kontrol orgánů inspekce práce.

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

20. dubna 2015, od 13:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Dotace na podporu podnikání 2014+

16. dubna 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 16.4.2015 v Praze a bude zaměřena zejména na informace o aktuálních příležitostech v oblasti dotací.

Převodní ceny - novinky a postřehy z kontrol

15. dubna 2015, od 08:30, Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, zaměřený na aktuální situaci v oblasti převodních cen.

Veřejné zakázky po technické novele 2015

Webcast:  07. dubna 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář „Veřejné zakázky po technické novele 2015“.

Právní a daňové novinky ve vodárenství

26. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 26. března 2015 v Praze a bude zaměřena na praktické právní a daňové novinky ve vodárenství.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti: Koho se týká a jak se na něj připravit?

23. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Cílem semináře bude poskytnout komplexní přehled o nové právní úpravě kybernetické bezpečnosti v ČR, na koho se nová právní úprava vztahuje, jak probíhá určování povinných subjektů a prvků kritické informační infrastruktury, jaké povinnosti dotčeným subjektům vznikají a do kdy je nutné požadavky zákona implementovat.Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k Zákonu o kybernetické bezpečnosti, který se bude konat dne 23. března 2015 v Praze.

Podpora výzkumu a vývoje v České republice

19. března 2015, od 09:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v České republice“. Seminář je určen pro finanční ředitele, technické ředitele, pracovníky strategického plánování a pracovníky účetních a daňových oddělení.

Odpovědnost za vady v dodavatelsko-odběratelských vztazích - aneb jak (s)právně chránit své výrobky a optimalizovat nákupy

18. března 2015, od 08:00, Golden Fish, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na právní odpovědnost v dodavatelsko-odběratelských vztazích i ve vztahu ke spotřebiteli. V rámci pracovní snídaně Vás po praktické stránce seznámíme s právní úpravou odpovědnosti za vady a poskytování tzv. záruky za jakost (garance) podle nového občanského zákoníku.

Cestovní náhrady z pohledu zákoníku práce a daně z příjmů

17. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Cestovní náhrady jsou jednou z nejčastějších oblastí, v níž zaměstnavatelé chybují, mnohdy ve svůj neprospěch.

Analýza nákladové efektivity a analýza dopadu do rozpočtu se zaměřením na checklist a rozhodovací praxi SÚKL

11. března 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 11. 3. 2015 v Praze a bude zaměřena na farmakoekonomické analýzy používané v procesu vstupu léčivých přípravků do systému veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální rozhodovací praxe SÚKL a MZ v řízení o cenách a úhradách léčiv

26. února 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 26. 2. 2015 v Praze a bude zaměřena na aktuální rozhodovací praxi správních orgánů v řízení o cenách a úhradách léčiv.

Efektivní odměňování zaměstnanců

19. února 2015, od 08:00, GF Restaurant & Lobby bar, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na efektivní odměňování zaměstnanců.

Rizika kybernetických hrozeb pro management i firmy v právním kontextu civilní a trestní odpovědnosti

17. února 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 17. února 2015 v Praze. Cílem posezení bude poskytnout základní informace o soukromoprávní ale i trestněprávní odpovědnosti managementu a statutárních orgánů firem za případné škody způsobené kybernetickými útoky.

Efektivní odměňování zaměstnanců

17. února 2015, od 08:00, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na efektivní odměňování zaměstnanců.

Účetní závěrka na Slovensku – konec roku s čistým stolem

Webcast:  03. února 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, zaměřený na změny účetních předpisů na Slovensku a rizika s nimi spojená. Upozorníme na nejčastější chyby a rozdíly mezi účetními standardy v České republice a na Slovensku.

DPH – Novela 2015

Webcast:  29. ledna 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář zaměřený speciálně na novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

Novinky pro zaměstnavatele od 2015

Webcast:  27. ledna 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář věnovaný novinkám pro zaměstnavatele od roku 2015.

Workshop na téma aktuální změny v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a roční zúčtování 2014

20. ledna 2015, od 09:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás opět pozvat na náš další odborný seminář – workshop, jenž povedou odborníci ze společnosti Deloitte.