Archiv akcí

Aktuální rozhodovací praxe SÚKL a MZ v řízení o cenách a úhradách léčiv

26. února 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 26. 2. 2015 v Praze a bude zaměřena na aktuální rozhodovací praxi správních orgánů v řízení o cenách a úhradách léčiv.

Efektivní odměňování zaměstnanců

19. února 2015, od 08:00, GF Restaurant & Lobby bar, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na efektivní odměňování zaměstnanců.

Rizika kybernetických hrozeb pro management i firmy v právním kontextu civilní a trestní odpovědnosti

17. února 2015, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 17. února 2015 v Praze. Cílem posezení bude poskytnout základní informace o soukromoprávní ale i trestněprávní odpovědnosti managementu a statutárních orgánů firem za případné škody způsobené kybernetickými útoky.

Efektivní odměňování zaměstnanců

17. února 2015, od 08:00, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na efektivní odměňování zaměstnanců.

Účetní závěrka na Slovensku – konec roku s čistým stolem

Webcast:  03. února 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, zaměřený na změny účetních předpisů na Slovensku a rizika s nimi spojená. Upozorníme na nejčastější chyby a rozdíly mezi účetními standardy v České republice a na Slovensku.

DPH – Novela 2015

Webcast:  29. ledna 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář zaměřený speciálně na novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

Novinky pro zaměstnavatele od 2015

Webcast:  27. ledna 2015, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář věnovaný novinkám pro zaměstnavatele od roku 2015.

Workshop na téma aktuální změny v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a roční zúčtování 2014

20. ledna 2015, od 09:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás opět pozvat na náš další odborný seminář – workshop, jenž povedou odborníci ze společnosti Deloitte.

Efektivní odměňování zaměstnanců

13. ledna 2015, od 08:00, Hotel International, Husova 16, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na efektivní odměňování zaměstnanců.

Aktuality v českém účetnictví

11. prosince 2014, od 08:30, Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Daňové a právní novely 2015

11. prosince 2014, od 08:00, Golden Fish Hotel Apartments, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na aktuální daňové novely pro rok 2015. Cílem semináře je informovat Vás o hlavních změnách, které jednotlivé novely v roce 2015 přinesou.

Aktuality v českém účetnictví

10. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Nemovité věci 2015 - změny v daňové úpravě nemovitých věcí pro rok 2015

09. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, která se bude konat dne 9. prosince 2014 v Praze a bude zaměřena na změny, které v oblasti nemovitostí přináší novela zákona o dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob.

Aktuality v českém účetnictví

08. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Aktuality v českém účetnictví

04. prosince 2014, od 08:00, Golden Fish Hotel Apartments, U Borského parku 27, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Novinky v IFRS 2014

03. prosince 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Výplata zisku a jiných vlastních zdrojů ponovu, a to jak z právního, tak i z daňového pohledu

Webcast:  02. prosince 2014, od 10:00, online, online
Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, zaměřený na stále ještě novou právní úpravu výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů a související daňovou problematiku.

Novinky v IFRS 2014

25. listopadu 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Aktuality v českém účetnictví

19. listopadu 2014, od 08:30, City Apart Hotel, Komárovské nábřeží 2, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi.

Velký seminář zaměřený na přímé daně tentokrát v krásném prostředí Pražského hradu

13. listopadu 2014, od 08:30, Nová galerie Pražského hradu, vstup – II.nádvoří, Šípkův vstup, Praha 1
Rádi bychom Vás pozvali na Pražský hrad na náš podzimní seminář zaměřený na přímé daně. Po dopolední společné části a obědě budou následovat diskusní workshopy v menších skupinách podle Vašeho oborového zaměření.