Archiv akcí

Reklama na léčivé přípravky v rozhodovací praxi SÚKL a MZ

09. července 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář společnosti Deloitte týkající se reklamy na léčivé přípravky.

Vybrané typy správních řízení v oblasti cen a úhrad léčiv z procesního hlediska

25. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH VI. - Vyplňování přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a hlášení Intrastat

20. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Employment Law

Webcast:  18. června 2014, od 12:00, online, online

Preskripce a používání neregistrovaných léčivých přípravků

18. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH V. - Registrace, správa daní, zvláštní režimy

13. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Praktické tipy pro přijímání zaměstnanců

12. června 2014, od 08:30, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na přijímání zaměstnanců z pohledu imigračních povinností, pracovně-právních záludností a možného výhodného daňového nastavení.

Podpora podnikání v letech 2014 - 2020

11. června 2014, od 08:30, Hotel Mercure Ostrava, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na dopolední seminář zaměřený na podporu podnikání v letech 2014 – 2020.

Hraniční řízení a základní principy rozlišování mezi léčivými přípravky a jinými výrobky

11. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH IV. - Daňové doklady, dobropisy, nárok na odpočet

06. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Corporate and M&A

Webcast:  04. června 2014, od 12:00, online, online

Principy cenové a úhradové regulace léčivých přípravků pro začátečníky

04. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH III. - Přeshraniční služby

30. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Daně z příjmů a sociální pojištění - Workshop

28. května 2014, od 17:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

Daně z příjmů a sociální pojištění - Konference

28. května 2014, od 13:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Na základě praktických zkušeností českých a německých firem a jejich zaměstnanců se budeme zabývat důsledky přeshraničního zaměstnávání.

Základy farmakoekonomiky – teorie a česká praxe

28. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH II. - Přeshraniční transakce se zbožím

23. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Industries – Energy & Resources

Webcast:  21. května 2014, od 12:00, online, online

Vysoce inovativní léčivé přípravky

21. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

Snídaně k převodním cenám pro finanční instituce

20. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani zaměřenou na problematiku převodních cen v sektoru finančních institucí, na které bude také možnost diskuse se zástupci Specializovaného finančního úřadu.