Archiv akcí

Novinky v oblasti převodních cen

23. září 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Novinky v oblasti převodních cen

19. září 2014, od 08:30, Hotel Continetal, Kounicova 680/6, Brno
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Novinky v oblasti převodních cen

18. září 2014, od 13:30, Hotel Mercure Ostrava, Českobratrská 18/1742, Ostrava
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Aktuální pracovně právní otázky a kontrolní činnost inspekce práce

16. září 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na problematiku zaměstnávání a kontrol inspekce práce. Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu bude hovořit nejen o důležitých povinnostech zaměstnavatelů v této oblasti, ale také o nejčastějších nálezech kontrol orgánů inspekce práce.

Novinky v oblasti převodních cen

16. září 2014, od 08:00, Courtyard by Marriott Plzeň, Sady 5. května 57, Plzeň
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Corporate Law - Virtual Board Room

Webcast:  11. září 2014, od 12:00, online, online
Recently an increasing number of companies tend to hold their board meetings online in a virtual board room globally, and lots of online providers for virtual board room have evolved providing online platforms for these kinds of meetings. However, these virtual board meetings are encountering several cliffs to sail around in different jurisdictions.

Vzdělání nejvyšší kvality - Školení Controllingu

11. září 2014, od 09:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Jak jsme Vás již dříve informovali, poskytuje naše společnost, v rámci grantového projektu OPVK „Vzdělání nejvyšší kvality“, bezplatné vzdělávací kurzy.

Novinky v oblasti převodních cen

22. července 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
V této době se v oblasti převodních cen děje řada významných změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup ke zdaňování nadnárodních podniků. Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani, na které budeme diskutovat aktuální vývoj v této oblasti na mezinárodní úrovni i v rámci České republiky.

Reklama na léčivé přípravky v rozhodovací praxi SÚKL a MZ

09. července 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář společnosti Deloitte týkající se reklamy na léčivé přípravky.

Vybrané typy správních řízení v oblasti cen a úhrad léčiv z procesního hlediska

25. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH VI. - Vyplňování přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a hlášení Intrastat

20. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Employment Law

Webcast:  18. června 2014, od 12:00, online, online

Preskripce a používání neregistrovaných léčivých přípravků

18. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH V. - Registrace, správa daní, zvláštní režimy

13. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Praktické tipy pro přijímání zaměstnanců

12. června 2014, od 08:30, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Rádi bychom Vás pozvali na další pracovní snídani, tentokrát zaměřenou na přijímání zaměstnanců z pohledu imigračních povinností, pracovně-právních záludností a možného výhodného daňového nastavení.

Podpora podnikání v letech 2014 - 2020

11. června 2014, od 08:30, Hotel Mercure Ostrava, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Rádi bychom Vás pozvali na dopolední seminář zaměřený na podporu podnikání v letech 2014 – 2020.

Hraniční řízení a základní principy rozlišování mezi léčivými přípravky a jinými výrobky

11. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH IV. - Daňové doklady, dobropisy, nárok na odpočet

06. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Corporate and M&A

Webcast:  04. června 2014, od 12:00, online, online

Principy cenové a úhradové regulace léčivých přípravků pro začátečníky

04. června 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín