Archiv akcí

DPH III. - Přeshraniční služby

30. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Daně z příjmů a sociální pojištění - Workshop

28. května 2014, od 17:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

Daně z příjmů a sociální pojištění - Konference

28. května 2014, od 13:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Na základě praktických zkušeností českých a německých firem a jejich zaměstnanců se budeme zabývat důsledky přeshraničního zaměstnávání.

Základy farmakoekonomiky – teorie a česká praxe

28. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

DPH II. - Přeshraniční transakce se zbožím

23. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Industries – Energy & Resources

Webcast:  21. května 2014, od 12:00, online, online

Vysoce inovativní léčivé přípravky

21. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

Snídaně k převodním cenám pro finanční instituce

20. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani zaměřenou na problematiku převodních cen v sektoru finančních institucí, na které bude také možnost diskuse se zástupci Specializovaného finančního úřadu.

DPH I. - Základní principy DPH a lokální transakce se zbožím

16. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na sérii školení zaměřenou na problematiku DPH od A až do Z. Tato školení jsou vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí problematiku DPH osvěžit.V každém kurzu bude maximálně 30 účastníků, což Vám poskytne možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími.

Efektivní řízení nemovitostního portfolia

14. května 2014, od 15:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Společnost Deloitte si Vás dovoluje pozvat na diskusní setkání zaměřené na efektivní řízení nemovitostního portfolia z pohledu uživatele.

Principy a strategie cenotvorby léčivých přípravků

14. května 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín

Horké novinky pro zaměstnavatele a jak je využít

Webcast:  13. května 2014, od 14:00, online, online
Na zaměstnavatele se chystá několik novinek, které jim mohou zjednodušit práci se zaměstnanci, jiné ale mohou výrazně zvýšit firemní náklady.

Švarcsystém z daňového pohledu - optimalizace v mezích zákona

14. dubna 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na opětovně diskutované téma tzv. švarcsystému. Soudce Nejvyššího správního soudu, JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD., bude hovořit o aktuálním přístupu soudů a finančních úřadů k této struktuře, která je stále populární zejména pro své daňové výhody.

Mezinárodní zdanění v současnosti: rizika a příležitosti v kontextu měnících se pravidel

07. dubna 2014, od 09:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Seminář s daňovými odborníky z lucemburské a maltské kanceláře Deloitte zaměřený na aspekty mezinárodního korporátního zdanění a přeshraničního strukturování v kontextu posledního vývoje. Seminář proběhne v anglickém jazyce.

Daňová přiznání

21. března 2014, od 08:30, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář, zaměřený zejména na problematiku daně z příjmů právnických osob a její dopady v praxi. Tímto seminářem chceme dát příležitost všem, kteří s problematikou daně z příjmů právnických osob začínají nebo si chtějí osvěžit a aktualizovat znalosti v této oblasti.

Způsob financování a podpora výzkumu a vývoje v České republice

18. března 2014, od 09:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem "Způsob financování a podpora výzkumu a vývoje v České republice". Seminář je určen pro finanční ředitele, technické ředitele, pracovníky strategického plánování a pracovníky účetních a daňových oddělení.

Mezinárodní vztahy a dopady do daně z příjmů, úvod do převodních cen

14. března 2014, od 09:00, Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín
Seminář zaměřený zejména na problematiku daně z příjmů právnických osob a její dopady v praxi. Tímto seminářem chceme dát příležitost všem, kteří s problematikou daně z příjmů právnických osob začínají nebo si chtějí osvěžit a aktualizovat znalosti v této oblasti.