Seminar

Back to event list  Register for an event

Aktuality v českém účetnictví


Start:
November 23, 2016
from: 09:00

End:
November 23, 2016
at: 13:00

Place:
City Apart Hotel
Komárovské nábřeží 2

Brno

Register for an event

Rádi bychom Vás pozvali na letošní podzimní seminář zaměřený na možná úskalí při sestavování účetní závěrky, který bude veden formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto poradci a auditoři míváme nejvíce zjištění. Dále probereme významné změny v zákoně o účetnictví a vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele, které přinesly novely obou předpisů účinné od 1. ledna 2016. Budeme se zabývat i chystanou novelou zákona o účetnictví a souvisejících předpisů, která má nabýt účinnosti 1. ledna 2017. Již tradičně nebudou chybět ani daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů či jsou jinak s její přípravou spojeni, ale také všem, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových a právních novinkách dozvědět víc.

Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství. Společnost Deloitte si  vyhrazuje právo oznámit odmítnutí registrace.

Program

  • Praktické potíže při sestavování účetní závěrky
  • Novela zákona o účetnictví a souvisejících předpisů platných od 1. ledna 2016
  • Novela zákona o účetnictví platná od 1. ledna 2017
  • Daňový pohled na účetní závěrku (daň z příjmů, DPH)

Časový rozvrh

8:30 – 9:00          Registrace
9:00 – 13:00        Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2,300 Kč + 21 % VAT 
2,783.00 Kč incl. VAT

Platební údaje**
Deloitte Audit s.r.o.  (IČO 49620592, DIČ CZ49620592)
číslo účtu: 2000229904/3500
variabilní symbol: 301203
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Poplatek za akci prosím uhraďte po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na akci, školicí materiály a občerstvení včetně oběda.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním akce. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČO a DIČ vaší společnosti. Poplatek za akci, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením akce. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením akce činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení akce.

Kontaktní informace

Monika Maňková
mmankova@deloittece.com
+420 246 043 246